Lektørudtalelse

Forfatter: Jens Hjøllund

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

I debatten om postmodernismen støder man ofte på begrebet dekonstruktion, ikke mindst inden for litteraturvidenskaben og teologien, der begge har fortolkningen af tekster som deresvæsentligste genstandsområde. Det er dekonstruktionens betydning for litteraturteorien Pil Dahlerup har sat sig for at introducere i denne lille, men indholdsmæssigt komprimerede bog. I modsætningtil strukturalismens og ideologikritikkens tro på videnskabelig objektivitet og muligheden af at nå frem til en udtømmende og modsigelsesfri analyse, forsøger den dekonstruktive læsemåde atnedbryde og afmontere denne objektivitet ved at påpege at der altid er en 'rest', en subjektivitet tilbage, som unddrager sig analyse og forståelse. I fire kapitler gennemgår PD denne læsemådesforudsætninger hos Jacques Derrida og Paul de Man og dens senere udformning i amerikansk litteraturteori, hvor afvisningen af, at der overhovedet findes en 'sand' eller udtømmende læsning,forskyder interessen fra selve teksten tillæserens arbejde med og reaktion på teksten. I det afsluttende kapitel diskuterer PD dekonstruktionens betydning for den feministiske litteraturkritik.Den vidende - men langt fra kritiske - fremstilling eksempliceres overalt med konkrete litteraturanalyser, der letter tilegnelsen, og det er vigtigt at vi nu på dansk har en grundlæggendeintroduktion til denne nyskabelse i litteraturteorien