Lektørudtalelse

Forfatter: Lone Thaarup

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

Da Martin Luther King blev dræbt i april 1968, kun 39 årgammel, betød det afslutningen på en enestående indsats i kampen for de sortes rettigheder i et stærkt racedelt samfund. Gennem civilulydighed efter Gandhis ideer, organisering af store protestmarcher, sit-down aktioner og andre ikke-voldelige manifestationer var det lykkedes at opnå en del forbedringer. Samtidig var USA stadigtdybere engageret i krigen i Vietnam, havde oplevet mordene på brdr. Kennedy, altimens endnu voldsommere social uro prægede samfundslivet. Den udmærkede, overskuelige og godt fortalte bog er primærten skildring af MLK, som person, som taler, som præst og organisator, men også som et menneske med svagheder, tvivl og fiaskoer. Bogen skildrer kronologisk borgerretsbevægelsen fra den førstebusboykot i 1955, over kulminationen med marchen til Washington i 1963 (I have a dream- talen er optrykt med fuld ordlyd og på engelsk) til stigende voldsanvendelse og endelig mordet. Dendramatiske og bevægende historieer kronologisk skildret, godt underbygget af mange fotos, forklarende noter og udmærket litt.liste. En betydningsfuld periode i nyere historie præsenteres her, såden kan læses af unge og voksne, både undervisning og til brug for egen, almene orientering