Lektørudtalelse

Forfatter: Katrine Høffding

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

Temaet fra Juliane Preislers digtsamlinger Uden, 1983 og Ind, 1984 gentages i denne samling ultrakorte prosastykker. To elskende står søgende og afventende over for hinanden, de holder facadenog taler hver sit sprog. Først i bogens sidste to passager, hvor formen skifter til digte, begynder de at handle. De skildres med en udstrakt brug af dyre-metaforer: hjort, slange, insekt og rovdyr- også velkendte elementer fra forfatterens digtsamlinger. Noget nyt er derimod en historie om en skuespillerinde, der drages mod Første Skuespiller Berg og går rundt med Skuespiller Linds kostumerpå for at nå ind under huden på ham. Prosastykkerne fra teatrets verden bringes spredt bogen igennem. Bortset fra en enkelt, der kammer over i det teatralske, er de afdæmpede og fortættede. Der erhengemt teateratmosfære og Herman Bang-stemning over den føljeton. Juliane Preislers force er den sproglige form, som hun behersker suverænt. Tematisk bevæger hun sig stadig længere væk fra80'ernes virkelighedtil en historisk iscenesættelse. Ønskeøjne henvender sig ligesom Preislers digtsamlinger til et kræsent publikum med sans for det stilistisk perfekte