Lektørudtalelse

Forfatter: Kirsten Thorning Thagaard

Anvendelse/målgruppe/niveau

Faghåndbog med sproglege for 3-8-årige børn. Bogen henvender sig først og fremmest sig til pædagoger og lærere, men forældre kan også få konkrete anvisninger på og ideer til, hvordan sproget styrkes

Beskrivelse

Bogen er en selvstændig fortsættelse af bogen Leg sproget frem, 2007. Den giver kvalificerede bud på, hvordan man kan styrke børnenes sprogudvikling. Her i kombination med rim og remser med sang, musik og sjove fysiske såvel som sproglige opgaver, der lægger op til fysisk aktivitet. Bogen er inddelt i kapitler med fokus på balancetræning, krydsbevægelse og sansemotorik. Teksten er letforståelig, og opgaverne er lige til at gå til uden krav om særlige forudsætninger og kræver kun meget lidt forberedelse. Øvelserne er bygget op med en tekst til oplæsning efterfulgt af sproglige opgaver, sang og bevægelse. Der er sangtekster, og sangene med den meget inspirerende musik er indspillet på den medfølgende cd. Forfatteren har lavet flere udgivelser til sproglig opmærksomhed

Sammenligning

Sprog med det hele, 2009 har samme intentioner, men er bygget op om temaer i børnenes hverdag

Samlet konklusion

Lettilgængelig og meget inspirerende bog med helt konkrete anvisninger på og ideer til, hvordan sproget hos 3-8-årige styrkes med sang og sjove bevægelseslege