Lektørudtalelse

Forfatter: Niels Pinholt

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

Dannebrogsmændenes hæderstegn blev indført i 1808 og afskaffet i 1952. Det var tanken, at man med hæderstegnet kunne belønne de såkaldt "jævne menneskers" indsats for samfundet, og i 1904besluttede Chr. IX, at dannebrogsmændene i forbindelse med tildelingen af hædersbevisningen skulle indsende en fire-siders levnedsbeskrivelse. Der blev i alt uddelt 20.724 hæderstegn, og påAmalienborg opbevares i dag ca. 8000 af disse levnedsbeskrivelser. De kongelige Ordeners historiograf, prof. Tage Kaarsted, har ud af disse udvalgt 45 fra perioden 1904-09, som vi her fåpræsenteret i en nænsomt redigeret udgave, hvor rettelserne begrænser sig til tillempninger til moderne retskrivning, ligesom de værste tegnsætnings- og stavefejl er rettet. De 45 personerrepræsenterer dels en geografisk spredning og dels den faglige spredning, der var kendetegnende for hæderstegnet, f.eks. skolelærere, redningsfolk, hær- og flådepersonel, gårdejere, politifolk osv.T.K. siger i forordet, atlevnedsbeskrivelserne "udgør ... brikker til forrige århundredes socialhistoriske mosaik", og netop heri ligger bogens styrke, som gør den interessant for andre endlokalhistoriske arkiver og familiemedlemmer til de ordenstildelte. Bogen er et smukt udført, spændende og usædvanligt bidrag til Danmarks historie