Lektørudtalelse

Forfatter: Søren Brunbech

Morten Boje Hviid var med da færgen Estonia forliste i 1994 i Østersøen. Af de over 900 ombordværende var han en af de ca. 100 der reddede livet. Den dramatiske historie om hans redning nåede hurtigt ud til medierne hvor han åbenhjertigt fortalte om sin uheroiske kamp for at overleve. Hans bog handler om den lange vej tilbage til et normalt liv. Han fortæller om refleksionerne over sine egne reaktioner under forliset og selvransagelsen bagefter med skyldfølelse over for de medpassagerer han måske kunne have hjulpet. Længe efter forliset var han genstand for mediernes bevågenhed, og med sin baggrund som medieuddannet og pressesekretær i Forsvarsministeriet er han i stand til professionelt at analysere sin egen rolle i forhold til medierne. I begyndelsen mest som et offer der lod sig manipulere med, men senere solede han sig som den berømte Estonia-Morten, der villigt stillede op til portrætudsendelse i TV2 og var lettet da BT på trods af et forbud mødte op og fotograferede fra brylluppet med Frederikke et par år efter forliset. Det er velskrevet bog der er læseværdig både på grund af den dramatiske historie, men også fordi forfatteren er i stand til usentimentalt og ærligt at fortælle om sine egne reaktioner under og efter forliset