Lektørudtalelse

Forfatter: Henrik H. Pedersen

Knud Munck, f.1951, er cand.theol. og forfatter til bl.a. Menneske og teknologi, 1995, og Grundtvig og grundtvigianerne, 1984. Biografien om Michael Strunge virker pålidelig og her tænker jeg især på bogens note- og kildeapparat, som næsten sætter en ny standard. Over 60 sider tætskrevne henvisninger til sekundær litteratur/kilder i bøger, tidsskrifter o.l. Forfatteren har aldrig personligt mødt MS, men har støttet sig til udsagn fra hele 80erholdet af venner og litterater foruden gamle skolekammerater og især dansklærere. Munck skriver ganske rigtig i forordet at MS liv og digtning var kædet sammen - "han var det, han skrev". Dvs. at der også fortælles om MS' sygdom og selvmord uden omsvøb. Mht. til sidstnævnte går forfatteren lige til grænsen og er delvis tæt på en overskridelse af det private. Biografien skiftevis fortæller MS livshistorie rimelig kronologisk og samtidig indrager referencer og tolkninger af forfatterskabet. Udover MS liv og forfatterskab giver bogen samtidig et fint indblik i hele det kunstneriske miljø i slutningen af halvfjerdserne og ind i 80erne. Især MS forhold til musik og særligt Bowie og punken udgør et større afsnit i bogen. En uundværlig og velskreven biografi til studerende og for Strunge-fans