Lektørudtalelse

Forfatter: Søren Brunbech

Torben Bille har anmeldt rockmusik siden midten af 70'erne og er en institution i dansk rock. Han har udvalgt de 100 albums fra rock'ens fødsel i 50'erne og til i dag, som han opfatter som alle tiders bedste, med den begrænsning at hvert band/udøvende kunstner kun må være repræsenteret en gang. På de 3-4 sider det giver plads til for hvert album karakteriserer Bille tekst og musik, placerer albummet i forhold til samtiden og bringer anekdotisk stof. I den fine grafiske tilrettelæggelse udnyttes de to ydermarginer til facts om albummet og til biografier over kunstnerne med henvisninger til web-steder og videre læsning, og farvegengivelser af originalomslagene bruges som illustration. Rækkefølgen er kronologisk efter året for albummets udgivelse, men man vil nok pluklæse selv om Billes anmeldelser tilsammen viser rockgenrens udvikling. Billes anmelderkollega Klaus Lynggaard har efter samme koncept udgivet den noget mindre Verdens 25 bedste rock- og popalbums, vol.1, 1952-75. Den smukke bog og Billes velskrevne og kyndige analyser må kunne inspirere rockens mange tilhængere til at genhøre klassikerne og måske også til at være uenig med Bille især i hans valg blandt den nyere tids mangfoldighed af rock-udgivelser