Lektørudtalelse

Forfatter: Kirsten Katholm

Forfatteren debuterede i foråret 2005 med romanen Nord for fjorden. I denne nye roman følger vi Kristina gennem hendes ungdomsliv og i hendes ægteskab med nordmanden Sverre. Hun bliver i sin ungdom meget forelsket og fascineret af det voldsomme i Sverres mandige udstråling og flytter efter deres giftemål med ham til en velhavende tilværelse i Norge. Men da ægteskabet ikke fungerer, og de ikke får børn, flytter Kristina til sit eget mindre træhus i samme by, hvor hun vil prøve at klare sig ved hjælp af sin skrædderuddannelse. Romanens handling følger Kristina i denne forandringsproces, og da romanen slutter er hun på vej hjem til Danmark for at begynde et nyt liv. Kompositorisk er romanen bygget op, så den skiftevis beskriver Kristinas nuværende liv i Norge og hendes ungdomsliv i Danmark. Disse handlingsklip fungerer udmærket som enkeltstående beskrivelser, men der fremkommer ikke noget samlet billede af eller mening med Kristinas handlinger. Det forbliver løse antydninger, der ikke kan forklare, hvorfor kærligheden ikke holder imellem dem. En lidt blandet kærligheds- og kvinderoman, der trods udmærkede enkeltforløb bliver for gentagende i sine situations- og personbeskrivelser. Derved kommer den ikke til at fremstå med et troværdigt og forståeligt billede af den udviklingsproces, der fra starten af romanen lægges op til