Lektørudtalelse

Forfatter: Knud Weile

Ved årsskiftet 2006/2007 overgiver amterne ansvaret for landevejene til stat og kommuner, og hermed afsluttes en epoke på 138 år, hvor amtsrådene har administreret det overordnede vejnet. I bogen her fortælles historien om de danske veje, som amterne gennem årene har anlagt og vedligeholdt under stadig hensyntagen til samfundsudviklingen og fremkomsten af nye trafikmidler. De to forfattere har været igennem en imponerende mængde kilder og beskriver med mange detaljer skiftende tiders trafikpolitik, de fortæller om den arbejdsstyrke, der anlagde og vedligeholdt vejene, og de gengiver trafikanternes oplevelser på landevejene i tekst og billeder. Læseren kommer tæt på vejene og vejfolkene, og får virkelig indsigt i vanskelighederne ved at bygge ordentlige veje, og ikke mindst at vedligeholde de samme veje, så de var farbare for den stadig tungere trafik. Vejmændene er meget i fokus i bogen, og har jeg forstået strukturen i vejvæsenet rigtigt, skulle Jeppe Aakjærs Jens Vejmand snarere have været tituleret Jens Skærveslager. Skærveslagere var betegnelsen for de lavest rangerende vejfolk. I forvejen kan man læse lidt om vejene i litteraturen om biler, men ellers er der ikke meget om emnet. Så det er bogen, hvis man vil have detaljeret viden om de danske veje, og målgruppen kan foruden opgaveskrivere være de mange, der fx har færdedes på de danske veje som vejfolk eller chauffører