Lektørudtalelse

Forfatter: Ellen Lind Jensen

Anvendelse/målgruppe/niveau

To pinger i buissness world tager en tur til Japan og fører filosofiske samtaler med et touch af zen. Hertil inviterer de en journalist til at nedskrive og voila: en interessant bog om ledelsesfilosofi med åndelig overbygning. Målgruppe? De ledere, der længes mod noget mere end de traditionelle ledelsesbøgers begrebsverden og bredere ud

Beskrivelse

Bogen former sig som en dialog mellem Steen Hildebrandt, professor ved Handelshøjskolen i Århus, forfatter mm. og Christian Stadil, ejer af og kreativ direktør for Hummel mm. Samtalen tager udgangspunkt i karmabegrebet, som er buddhistisk og tæt knyttet til reinkarnationstanken. De to herrer får snakket begrebet ind i en nutidig managementramme, hvor den er til at håndtere. Herfra løber samtalen videre med mange bemærkelsesværdige refleksioner og inddragelse af andre nutidige personer og deres tankegods

Sammenligning

Formen kendes fra fx Det skal mærkes at vi lever, 2003, hvor Andersen/Møllehave samtaler med Karen Thisted som flue på væggen. Med sit fokus på østens spiritualitet er den vel mest sammenlignelig med Zen og kunsten at lede - sig selv og andre, 2006, hvor jeg vil anse herværende titel med samtaleformen og sit danske udspring for at have bredere appel

Samlet konklusion

En interessant, filosofisk indgangvinkel til nutidens og fremtidens ledelsesforestillinger, hvor der bliver pirket til de vante forestillinger. Meget sundt. For ledere og andre der gerne vil have sat ord på deres længsel efter noget, der ligger ud over hverdagens bundlinjefokus, strategi- og brandingtænkning