Lektørudtalelse

Forfatter: Carsten Güllich-Nørby

Anvendelse/målgruppe/niveau

Målgruppen er ledere af videnintensive virksomheder, både i det private og det offentlige. Til opgavebrug fra og med godt handelsskoleniveau

Beskrivelse

Forfatterdoen udgøres af Nicolaj Ejler, der er underdirektør i Rambøll Management Consulting og af professor Flemming Poulfelt fra Copenhagen Business School. Bogen tager udgangspunkt i den idé, at ledelse af såkaldte videnintensive virksomheder adskiller sig fra anden ledelse, eller det måske rettere er en anderledes ledelsesopgave, der venter i en videnintensiv virksomhed. Bogen opstiller tre typer af videnintensive virksomheder. Første type er rådgivningsvirksomhed, fx advokater og konsulenter. Anden type er interne rådgivningsfunktioner, fx HR eller kommunikation, i såvel privat som offentlig virksomhed. Tredje type er såvel privat som offentlig virksomhed, hvor antallet af "professionelle" er stort, det gælder fx medicinalindustri, men fx også kommunale forvaltninger. Bogen introducerer begrebet videnintensive virksomheder og beskriver ledelsen af disse virksomheder, kunderne, medarbejderne. Bogen har en lang række case-virksomheder, der lægger praktisk virkelighed til bogens teori

Sammenligning

En anden bog om videnintensive virksomheder er Strategi og viden : værdiskabelse i videnintensive virksomheder fra 2004, men denne nye bog er den første bog på dansk alene med fokus på ledelsesaspektet

Samlet konklusion

Managementbog til inspiration for ledere af videnintensiv virksomhed, også i offentligt regi