Lektørudtalelse

Forfatter: Jørgen Bartholdy

Anvendelse/målgruppe/niveau

Også udenfor egentlige lederkredse er der for tiden en stor interesse for ledere. Tænk bare på den gennemslagskraft folk som Lars Kolind, Asger Aamund eller for den sags skyld Don Ø har. Det er det brede publikum som interesserer sig for ledelse på det niveau, denne bog sigter efter - og rammer

Beskrivelse

De to forfattere, der er barndomsvenner, har begge sagt deres job op for at forfølge en drøm om at lave noget helt ekstraordinært. Uden filmerfaring sætter de sig for at lave en lang dokumentarserie, hvor de med afsæt i Machiavellis Fyrsten vil forsøge at uddrage essensen af, hvad ledelse er. Denne bog er en personlig beretning om de to års rejser, om møderne med de mange spændende personligheder og om arbejdet med at lave serien. Det er på en gang et projekt om ledelse, men det er også en spændende beretning om at arbejde med et stort og uoverskueligt projekt, som et led i en personlig udvikling

Sammenligning

Parallelt med bogudgivelsen bliver det muligt at købe dokumentarseriens 26 dele på dvd via Amazon, og de to værker supplerer hinanden

Samlet konklusion

De to forfattere beskriver her, hvordan de i løbet af to år rejste verden rundt for at interviewe forskellige bemærkelsesværdige ledere for at undersøge lederes indstillinger og holdninger med Machiavellis århundrede gamle lærebog om magt, Fyrsten, som ballast