Lektørudtalelse

Forfatter: Jytte Kjær Schou

Anvendelse/målgruppe/niveau

Bogen kan bruges af læsere med interesse for markante skikkelser i kirkens historie og er et anvendeligt udgangspunkt for primært kristne studiekredse

Beskrivelse

Clara har i århundreder stået i skyggen af sin samtidige Frans af Assisi, der blev hendes åndelige vejleder. Forfatteren, der er exam.art. i litteraturvidenskab, viser, hvordan de to kompletterer hinanden. De vælger begge et liv i evangelisk fattigdom, Frans udadvendt og missionerende, Clara overvejende indadvendt i bøn og meditation. Bogen giver et indtryk af Claras baggrund og samtid og ikke mindst hendes religiøse udvikling og hendes betydning som normbryder og fornyer af klosterlivet for kvinder. Den narrative stil brydes af indskudte kildeuddrag, og forfatteren skriver klart og pædagogisk med enkelte gentagelser, der tydeliggør Claras religiøse ståsted og virke. Bogen afsluttes med oplæg til studiekredsarbejde

Sammenligning

Claras liv er ikke velbeskrevet på dansk. Der findes en ældre biografi Clara af Assisi fra 1995 af Kirsten Weile

Samlet konklusion

En overskuelig og let læst lille bog om en ikke særlig kendt helgeninde og mystiker, der valgte at efterleve det evangeliske fattigdomsideal og lagde grunden til den kvindelige gren af franciskanerordenen. Vil bl.a. egne sig som oplæg til studiekredsarbejde