Lektørudtalelse

Forfatter: Jette Landberg

Anvendelse/målgruppe/niveau

For ledere og medarbejdere med interesse for ledelse, teambuilding og selvledelse, og for studerende og undervisere på relevante højere uddannelser

Beskrivelse

Forfatterne mener, at den stærke, eneherskende leder ikke længere er en reel mulighed. Der er brug for et radikalt skift i ledelsestænkning, og her får vi input til denne forandringsproces, som ligefrem er et paradigmeskift. Vi skal væk fra "dem og os", og også ændre begrebet selvledelse til et fællesskab med lederen. Vi får metoder, cases og træningsprocesser. Først afdækkes begrebet frisættende ledelse og nogle metoder til at arbejde med det, dernæst undersøges selvledelse, og hvordan man kan ændre begrebet, så det passer til idéen om frisættende ledelse, og til slut får vi en koncentration af bogens tanker. De tre forfattere er hhv. cand.mag i samfundsfag, cand.psych og master i organisationspsykologi

Sammenligning

Om selvledelse er bl.a. udkommet Selvledelse og fællesskaber, 2010, men bogen her udvikler og ændrer begreberne. Alfred Josefsen har skrevet om et mere rummeligt ledelsesbegreb i Min passion for ledelse, 2011, der har fokus på medarbejdernes initiativer, men alligevel ikke er så gennemgribende en ændring af ledelsesbegrebet. Også titler som Vinderkultur, 2011, og Slip kreativiteten fri, 2011, peger på medarbejdernes initiativ, men er ikke så radikalt anderledes som denne

Samlet konklusion

Spændende tanker om et paradigmeskift indenfor ledelse og en ændring af begrebet selvledelse skrevet på et forholdsvis højt niveau