Lektørudtalelse

Forfatter: Kresten Søe Christensen

Anvendelse/målgruppe/niveau

For historisk interesserede

Beskrivelse

Under Korea-krigen 1950-53 var Danmarks noget modstræbende bidrag til FN's militære indsats hospitalsskibet Jutlandia, hvor 600 danske frivillige gjorde en indsats. Skibet behandlede 4981 sårede FN-soldater og en del civile koreanere. Det sidste var sådan set i modstrid med den militære opgave, men i fin overensstemmelse med konceptet hos Røde Kors, der som organisation stod for udsendelsen. Skismaet her og kampen om bevillinger mod nærige politikere og embedsmænd, for hvem kun frygten for Danmarks image i USA talte, er fint skildret i bogen. Men den journalistiske metode med at fortælle via de deltagende patienters og danske frivilliges samtidsøjne giver en ujævn fremstilling. Generelt er den velfungerende. Men der er også en del steder, hvor personernes konstruerede replikker og tankesæt virker stive og kunstige. Hertil kommer, at konceptet, der indebærer en vis grad af frøperspektiv, går ud over formidlingen af den historiske ramme, hvor fx Syngman Rhee mere står som hyggeonkel end brutal diktator. Med dette nævnt skal også siges, at bogen ud fra præmis og vinkel generelt formidler personer og begivenheder levende og vedkommende for læseren

Sammenligning

Om emnet også Jutlandia : Danmark i Korea-krigen, 2006, som dækker samtidstidsrammen bredere og de historiske sammenhænge bedre uden at sætte de implicerede personer i baggrunden

Samlet konklusion

En journalistisk historisk beretning om hospitalsskibet Jutlandia ud fra de samtidige deltageres egne tanker og oplevelser