Lektørudtalelse

Forfatter: Jytte Bræmer

Anvendelse/målgruppe/niveau

For alle med interesse for virksomhedsudvikling og -ledelse

Beskrivelse

Med udgangspunkt i virksomheder som Nokia, Blockbuster og fodboldklubber slår forfatteren til lyd for, at succes, magelighed og selvtilstrækkelighed, når virksomheden har succes, kan være fatalt for overlevelsen. Hvis en succesfuld organisation vil bekæmpe mageligheden, skal den være parat til at møde sine resultater ikke bare med skepsis, men decideret mistro. Man må ikke forledes til at tro, at det udelukkende er dygtighed, der har skabt succesen, men der argumteres for, at der også kan være en god portion held iblandet. Han fremhæver Lego som et firma, der med endog gode og solide tal på bundlinjen, ransager sig selv dybt og leder efter sprækker og risici. Man må til stadighed have modet til at genopfinde sig selv og eksperimentere med forretningsmodeller, der kan erstatte den nuværende, lang tid før den bliver tvunget til det. Han inddrager også Lars von Trier og filmindustriens magelighed i sine analyser. Det er en ny og anderledes måde at beskrive vejen til at fastholde succesen, end det ses i de mange andre ledelsesbøger, der beskriver gode værktøjer til at opnå og fastholde sorte tal på bundlinjen. Det er en anden og ny måde at beskrive det konstante innovationskrav

Sammenligning

Hyldgaard: Hotel creativity, 2012 berører blandt mange andre ting også den fare, som forfatteren her beskriver

Samlet konklusion

En ny og anderledes bog om virksomheders selvtilstrækkelighed, der rummer faren for at overse risikoen for en fremtidig fiasko