Lektørudtalelse

Forfatter: Henrik H Pedersen

Kort om bogen

Filmskaberen David Lynch skriver i bogen om kreativitet og meditation, om hvordan ideer indfanges "som store fisk". Lynch bruger bl.a. eksempler fra sin store filmproduktion. For interesserede i David Lynch samt emner som kunst, kreativitet og mindfulness

Beskrivelse

Filmskaberen David Lynch har mange års erfaring med transcendental meditation som han bruger i sit arbejde med film og maleri, hvilket han beskriver i bogen. De mere end 30 små kapitler afsøger og viser nogle af de emner som ligger til grund for Lynch særegen filmproduktion herunder Twin Peaks - fire walk with me og Blue Velvet. Derigennem præsenteres læseren for emner som intuition, bevidsthed, kreativitet, samt stadier af meditation. Sidst i bogen findes et par korte interviews om kunst, kreativitet og meditation med Ringo Starr og Paul McCartney. Bogen indeholder også en mindre David Lynch filmografi

Vurdering

Bogen giver fint indblik i Lynchs metoder, hans film og hvordan man kan bruge meditationen kreativt

Andre bøger om samme emne

En decideret biografi om David Lynch er Paradoksets kunst. Vedr. nærværende bogs emner har vi en dansk pendant, om kreativitet og meditation i Peter Bastians Ind i musikken. En bog som Livet i lyset rammer også nogle af David Lynchs emner