Lektørudtalelse

Forfatter: Grethe Lorentzen

Kort om bogen

Om udfordringerne ved og konsekvenserne af at være perfektionist. Med opgaver i at arbejde sig væk fra perfektionismens tanke- og handlemønstre. Til dem, der vil arbejde med sig selv

Beskrivelse

Følgevirkninger af perfektionisme er blandt andet stress, angst, depression, manglende livsglæde, samt lavt selvværd, siger forfatteren, som gør rede for hvordan perfektionisme opstår og de følelses- og adfærdsmæssige og relationelle konsekvenser af den. Anden del af bogen indeholder refleksions- og skriveopgaver, hvor fokus er på at kunne tænke og handle mere fleksibelt på adfærdsmønstre, og på at styrke selvværdet. Der er sat plads af til at notere i bogen. Marie-Louise Vandborg Svane Dehn er psykolog og specialist i psykoterapi og klinisk psykologi. Hun vandt i 2009 en pris for formidlingsevne

Vurdering

Velskrevet, dybdegående og fagligt velfunderet bog om perfektionistens udfordringer, som formidler god forståelse af perfektionismens årsager, dens svøber og mulige ændringer i egen selvforståelse. De egen-terapeutiske opgaver er omfattende, og bogen henvender sig til dem, der vil lægge arbejde i at udfordre egne tanke- og handlemønstre

Andre bøger om samme emne

 Glæden ved at være uperfekt giver 10 pejlemærker i processen med at forstå sig selv. At overvinde perfektionisme er en selvhjælpsguide, der bruger teknikker fra kognitiv adfærdsterapi