Lektørudtalelse

Forfatter: Hamide Kara

Kort om bogen

Om de udtalte fordomme kvinder har mødt fra demokratiets barndom til i dag. Henvender sig til læsere med interesse for skiftende tiders opfattelse af kvindekønnet

Beskrivelse

Forfatter og professor Birgitte Possing skriver om fordomme og modstand kvinder har mødt i kampen for at blive ligestillet, som medborgere med indflydelse i det offentlige liv. Possing skriver, at der er et mønster i det traditionelle kønssyn og at bogen skal tjene til det formål at dokumentere vha. citater fra 1848-2018, som er hentet fra trykte og digitale aviser, tidsskrifter, interviews, leksika m.fl. "Jeg sætter argumenterne imod kvinder op over for argumenterne for kvinder og lægger dem ind i små og større fortællinger om den tid, hvori de blev fremsat.(..) Sådan kan historierne alt efter deres karakter dække et enkelt årti eller mere end et århundrede." Bogens første kapitel analyserer tiden efter årtusindeskiftet og fortsætter derfra kronologisk fra 1850. Bogen er udstyret med en tidslinje samt litteraturliste

Vurdering

Velskrevet historisk læsning om kvinders oprør og emancipation over flere tidsperioder. Possing skriver, at der er langt til ligestilling, at kvinder stadig møder argumenter mod sig og at der er et mønster som i samfundet er kodet efter køn. Hertil er bogens indhold god dokumentation og hyldest til kvinder som banede vejen for generationen efter

Andre bøger om samme emne

Et andet kvindehistorisk værk om kvinder som har markeret sig er: De mest indflydelsesrige kvinder i vor tid