Lektørudtalelse

Forfatter: Torben Bråe Olesen

Kort om bogen

To papbilledbøger om dyr i naturen og de fire årstider i myldrebilleder og en række illustrationer af dyr og planter med navn under, men uden baggrund trykt ved siden af billederne, så man kan finde dyrene eller planterne. Børn på 3-6 år kan gå på opdagelse i billederne

Beskrivelse

Der er 7 opslag i hver bog. I "Kig og snak om årstiderne" er temaet de fire årstider på forskellige levesteder på marker, åer og i skove. Der er fokus på årstidernes indvirken på dyrene på deres levesteder, og planters og træers udseende i de forskellige årstider. Der er fx storke, ræve og mælkebøtter og forskellige træer. Bagest i bogen er der et årstidsjul med årstider og månedernes navne. Levesteder for dyr og planter er hovedtemaet i "Kig og snak om naturen". Der er forskellige levesteder som åer og søer samt moser, marker og skove både over og under jorden. Der er mange mindre dyr som fx regnorm og forskellige fugle, padder som fx frøer, insekter som fx sommerfugle samt mange planter og blomster som fx valmuer og kornblomster

Vurdering

Bøgerne er solide og indbydende. De vil tiltale naturinteresserede børn. Bøgerne fungerer godt til basal sproglig indlæring og begrebsdannelse

Andre bøger om samme emne

Disse bøger er klart i familie med Årstiderne og Tag med til landsbyen som dog begge er helt ordløse. Christine Henkel står også bag fx Kig og snak om have & hegn og Kig og snak om sø, mose & å