Lektørudtalelse

Forfatter: Maria Guldager Rasmussen

Kort om bogen

I kort og enkel form gives der håndgribelige tips og ideer til, hvordan man kan gribe stort set alle former for skriveopgaver an - lige fra e-mails og mødereferater til rapporter, artikler og bøger. Til alle skrivende, uanset omfanget af skriveopgaverne

Beskrivelse

Gennem 18 korte kapitler giver Bo Skjoldborg, der selv er forfatter af både bøger, artikler og alskens andre skriverier, konkrete råd til, hvordan man får taget hul på og gennemført sine skriveopgaver. Hvordan opnår man den nødvendige motivation? Hvordan planlægger man sine opgaver? Og hvad sker der egentlig i hjernen, når man igen og igen fristes af diverse overspringshandlinger? Dette og meget mere findes der korte og koncise svar på i denne bog

Vurdering

En lille gave til alle, der i et eller andet omfang skriver. Det behøver ikke nødvendigvis at dreje sig om arbejdsopgaver - det kan også handle om at få private skriverier fra hånden. Bogens klare fordel er dens ydmyge omfang og kortfattede, men alligevel indholdsrige og konkrete, budskaber. Forfatteren bruger sig selv, sit eget arbejde og sine egen erfaringer, hvilket giver bogen et personligt præg, som er med til at gøre den anvendelig. Bonus: Man får sådan en lyst til at skrive!

Andre bøger om samme emne

Forfatteren har tidligere udgivet Flowskrivning, som denne bog er et koncentrat af, samt Skriv så de reagerer, der har mere fokus på form, sprog og virkemidler i tekstarbejde