Lektørudtalelse

Forfatter: Louise Urban Andersen

Kort om bogen

Hvor går grænsen mellem flirt og seksuelle krænkelser? Denne bog giver konkrete svar i efterdønningerne på #metoo. Bogen kan læses af alle, der ønsker et indblik i MeToo-debatten

Beskrivelse

Bogen starter med en fortælling om MeToo-revolutionens voldsomme start i 2017 for derefter at vise, hvordan debatten har udviklet sig i de skandinaviske lande, i Danmark med fokus på Sofie Lindes igangsætning i 2020. Herefter er bogen inddelt i tre. Den første del definerer krænkende handlinger og ytringer, samt motiverne til krænkelser. Afsnittet går nærmere ind i, hvorfor de af nogle bagatelliseres, mens andre alarmeres, og hvilke konsekvenser de to opfattelser får for de implicerede parter i en krænkelsessag. Anden del opstiller et egentligt begrebsapparat for seksuelle krænkelser, så det giver et fælles og forståeligt sprog. Dette afsnit opdeler ligeledes seksuelle krænkelser i forskellige kategorier. Tredje del giver konkrete løsninger på, hvad man kan gøre, hvis man udsættes for en seksuel krænkelse, og der er gode råd til arbejdsgivere og ansatte til, hvordan krænkelsessager håndteres

Vurdering

Yderst brugbar bog til at kortlægge seksuelle krænkelser og konsekvenserne heraf. Begreberne defineres og danner et fælles sprog, så det bliver lettere at tale om krænkelserne. Der er gode råd til, hvordan krænkelserne håndteres både for det enkelte individ, men også ude på arbejdspladserne

Andre bøger om samme emne

Om #metoo findes også Den nordiske MeToo-revolution 2018 - og dens omkostninger