Lektørudtalelse

Forfatter: Michael Linde Larsen

Kort om bogen

Efter stormflodens rasen ved Lolland i 1872 driver en lille pige alene rundt i vandet i en kasse. Den ældre sømand Roar tager barnet til sig og skjuler hende i sit hus. For alle romanlæsere og specielt de historieinteresserede

Beskrivelse

Sømanden Roar er vendt hjem til Danmark efter et liv på verdens have. På en lille sandet ø i vandet ud for Lolland bygger han et hus, hvor han slår sig ned. Da digerne brister i 1872, og oversvømmer store dele af egnen, er alt kaos. Der ledes efter omkomne, men inde i sømandens hus hersker en harmoni, som han aldrig har kendt til. Han fortæller den lille pige historier fra et hårdt og ensomt liv. Imens trænger områdets beboere sig på. Kysten skal sikres og sømanden må fraflytte sin ø. Men han har endelig fundet ro og han vil så gerne beholde barnet

Vurdering

Peder Frederik Jensen har skrevet en overbevisende bog med mange lag og temaer. Det er en vedkommende historie om fattigdom, naturens hærgen og fremskridtet, der ikke kan stoppes. En dramatisk og til tider nærmest eventyragtig fortælling om sømanden og hans barske liv. Men det er også et stykke danmarkshistorie fra det fattige Lolland, fra tiden før fremskridtet kom. En historisk roman, der vil have appel til mange læsere

Andre bøger om samme emne

 Og stormfloden kom foregår også på Lolland og handler om kystsikringen, folkene på egnen og den store stormflod i 1872. Peder Frederik Jensens stil med mange udførlige beskrivelser, uden filter, af et primitivt liv, kan minde om bøger af Kim Leine