Lektørudtalelse

Forfatter: Lone Krøgh

Anvendelse/målgruppe/niveau

Denne veloplagte og vildtvoksende roman fuld af digressioner henvender sig til vante læsere og måske især dem, der i forvejen er fortrolig med ungarske Peter Esterhazys forfatterskab

Beskrivelse

Fra en seng på hospitalet fortæller forfatteren om sin mor og om andre for længst hedengangne familiemedlemmer. I tidligere romaner har han fortalt om moderens død, om faderens hemmelige liv og om familiens historie. Her i Ingen kunst skriver han igen om familien, sig selv og sit liv som forfatter, men fra nye synsvinkler og med moderen som det absolutte og livsbekræftende omdrejningspunkt. Som altid leverer Esterhazy et sprudlende flot sprog og kommer vidt omkring, og den opmærksomme og trænede læser bliver ad snørklede veje ført vidt omkring af den vidende og forførende forfatter

Sammenligning

Ungarske Peter Esterhazys (f. 1950) eksperimenterende og modernistiske forfatterskab er i stadig dialog med sig selv, og således også Ingen kunst, der viderefører og spiller op til temaer fra hans tidligere og meget roste romaner

Samlet konklusion

Flot læseoplevelse for den vante læser og især for læsere, der kender Peter Esterhazys øvrige forfatterskab, som Ingen kunst ligger i forlængelse af

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 2013