Lektørudtalelse

Forfatter: Charlotte Jakobsen

Kort om bogen

En gennemgang af verdens historien fra menneskets opståen og op til nutiden gennem folkevandringer. Til alle historie interesserede

Beskrivelse

Menneskets udvikling og historie beskrives her gennem de største og væsentligste folkevandringer med perspektiveringer til vor tid. Der er en tæt sammenhæng mellem folkevandringer og vendepunkter i historien; menneskets historie og verdens historie. Det beskrives hvorledes klimaændringer og konflikter i tidens løb har ført til folkevandringer, som har ført til vendepunkter i historien. Jeanette Varberg, der har skrevet bogen, er udover at være forfatter også arkæolog og museumsinspektør på Moesgaard museum ved Aarhus. Bogen indeholder kort med ruterne for de folkevandringer, der omtales i bogen

Vurdering

De historiske fakta om menneskets vandringer og hvad har udløst vandringerne og hvilke konsekvenser vandringerne har haft, serveres i et velformuleret og klart sprog. Det er et stort emne og for at nå hele vejen fra det første menneskes opståen og de første folkevandringer og til vor tid, er kun de væsentligste folkevandringer med og der springes i tid. Dette til trods bevares den røde tråd hele vejen igennem, det er sammenhængende, levende og velskrevet og meget læseværdigt

Andre bøger om samme emne

Minder om andre bøger om folkevandring som fx Drømmen om det ukendte og Historiens kernestof