Lektørudtalelse

Forfatter: Torben Wendelboe

Anvendelse/målgruppe/niveau

Værket henvender sig til et publikum med interesse for August Strindberg og for nordisk teaterhistorie

Beskrivelse

Dr.phil. Niels Kofoed har et omfattende litteraturvidenskabeligt værk bag sig. Han benytter her 100 året for August Strindbergs død som anledning til at præsentere den første egentlige danske Strindberg-biografi. Biografien er ganske traditionelt lagt an med en kronologi fra opvækst til død, og med behandling af forfatterskabet set også på baggrund af Strindbergs liv med de forliste ægteskaber, økonomiske kvaler, dybe kriser, men også med perioder af succes. Strindberg som person tegnes klart, ligesom forfatterskabet præsenteres med de væsentligste værker. Stærkt står dramatikken, de store historiske skuespil, de stramme enaktere som Frøken Julie - og endelig udfolder Kofoed det, han ser som Strindbergs største og mest banebrydende og personlige udtryk: arabesken, og primært som den fremtræder i mesterværket Et drømmespil, Strindbergs væsentligste dramatiske arv i det dramatiske værk, der har gjort ham til et verdensnavn. Kofoed har valgt en saglig men ligefrem og letforståelig fremstillingsform, der gør værket meget anvendeligt som introduktion til Strindberg. Få ill

Sammenligning

En glimrende introduktion til Strindberg, der heldigvis er bredt behandlet på dansk, så læseren kan fortsætte med værker som Per Stounbjerg Uro og urenhed, 2005, Björn Meidal Goddag, mit barn!, 2003, Martin Lamm Strindberg og magterne, 2006 og mange flere

Samlet konklusion

Velkommen Strindberg-introduktion fra Kofoed

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 2012