Lektørudtalelse

Forfatter: Jørgen Bartholdy

Kort om bogen

Med fantasygenren og den stigende interesse for vikingernes liv og tro har runer fået fornyet interesse. Her får selv de svagest interesserede mulighed for at sætte sig solidt ind i runernes væsen og historie. Alle interesserede og elever ned til folkeskolens ældre klasser kan være med

Beskrivelse

Lisbeth Imer er seniorforsker og runolog ved nationalmuseet. Hun er en af vores førende runeforskere og er bl.a. forfatter til den omfattende Danmarks runesten, der udkom i 2016. Hendes bidrag til Aarhus Universitetsforlags serie "100 Danmarkshistorier" når på de begrænsede 100 sider vidt omkring, og vi får runernes historie fra de tidligste tåger i 700-tallet over de oprindelige runers sidste krampetrækninger i den sene middelalder til deres efterliv i ikke mindst den nationale historiefortælling helt op til i dag. Imer placerer runerne i samtidens forestillinger, og hun argumenterer bl.a. for, at de er et resultat af en overordnet, bevidst tilblivelsesproces. Bogen er illustreret og der er en kort litteraturliste, men ingen registre

Vurdering

Imer skriver jævnt og ligefremt, og det er en fornøjelse at opleve, hvordan hun på linje med andre universitetsforskere er i stand til at formulere sig for et bredt publikum. Bogen har ikke samme skæve tilgang til sit emne som andre bøger i serien som fx Gudhjemtid, men den skal nok blive søgt

Andre bøger om samme emne

En anden lettilgængelig bog om runer er En lille bog om runer, som efterhånden har en halv snes år på bagen