Lektørudtalelse

Forfatter: Martin Jørgensen

Kort om bogen

Den danske hedes tilstand gennem 150 år bliver belyst i denne bog. Historien, nutiden og den umiddelbart dystre fremtid belyses. For naturinteresserede og de der arbejder med naturpolitik og bevaring

Beskrivelse

Især i Jylland har heden tidligere, været en meget udbredt naturtype. Årtiers udnyttelse af jorden, klimaforandringer og fejlslagen naturpleje har vendt udviklingen, så hederne nu står til at forsvinde, inden for en nær årrække. Bogen her tager fat på hedens udvikling og fremtid. Strukturen er kronologisk, og der lægges ud med hedens tilstand for 100 år siden, dens udvikling siden da og status nu. Derefter behandles de tiltag der er gjort for beskyttelse på både EU- og fredningsplan og naturplejens praktiske aspekter og effekt. Der afsluttes med en overvejelse om hedens fremtid. Hans Jørgen Degn er biolog og naturkonsulent

Vurdering

Degn tegner et grundigt og desværre grumt billede af hedens tilstand, som har bevæget sig fra en meget udbredt naturtype, til nu at være på nippet til at forsvinde, hvis der ikke sættes effektivt ind. Niveauet er for alle, og sproget er skarpt og fint formidlende. De mange fotos og illustrationer leder teksten godt på vej. Det er saglig og interessant læsning for alle med interesse i naturbevaring

Andre bøger om samme emne

 Den jyske hede - i urfuglens tid har fokus på urfuglens forsvinden, men beskriver også hedens historie. Naturen i Danmark. Det åbne land har et afsnit om de forskellige hedelandskabstyper, og deres beskaffenhed