Lektørudtalelse

Forfatter: Lars Aagaard

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

En perle af en roman for børn fra 8-10 år. Det er lykkes for den produktive forfatter at fremstille december 1956, så ånd og moral fra perioden, tillige med den materielle kultur, toner rentfrem i beretningen om Rasmus, hans familie, venner og skole i Københavns periferi. Sprogligt har forfatteren et dejligt greb om skildringen af den troskyldige og veltilpassede 9-årige. Man siddertilbage med en fornemmelse af, at Rolfsen i en beretning på under 120 sider har fået mere med end man skulle tro muligt; og bogen er på ingen måde overlæsset, tværtimod, der er konsekvens ogoverblik, og han når sin målgruppe. Typografien er behagelig såvel til selvlæsning som til oplæsning. De seks helsides tegninger underbygger fint, ligesom det farvetrykte omslag dækker indholdet ogvil bidrage til at rette vedkommende tager bogen. Handlingen er disponeret i 15 kapitler med hver sit højdepunkt, hvilket kan gøre en højtlæsning til et december-projekt for en gruppe børn, ogsåselvom de er i forskelligalder. Jeg vil ikke sætte bogen bort efter jul, der er nemlig så meget andet end jul i den - den vil dog nok blive lånt mest ud i november - december

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 1988