Lektørudtalelse

Forfatter: Jørgen Bartholdy

Fra 1991 til 1993 udgav "Skipper" Mogens Frohn Nielsen tre kriminalromaner: Meyers hus, Meyers lov og Meyers dom. Det er de tre romaner, der her foreligger i en samlet udgave. Meyer er en gammel hovedrig jøde, der bor på et mindre herresæde, hvor han har samlet en lang række festoriginaler omkring sig, og selvom han på overfladen er en knarvorn, spydig misantrop af Knagstedtypen, banker der et varmt hjerte i hans bryst. De tre selvstændige bøger er klassiske kriminalromaner, hvor det gælder om at finde en forbryder i en lukket kreds af personer. Sprogligt bakker Frohn op, ved at lægge et lidt opstyltet, gammeldags sprog i munden på personerne. Selvom handlingen angiveligt foregår i en slags nutid, emmer bøgerne af senvictoriansk stemning, som vil falde bedst i smag hos et ældre publikum. Frohn forsøger dog også at forny formen og henvender sig flere steder direkte til læseren, men hverken det eller de få kort og tegninger, der også bringes, kommer til at fungere som andet end påfund. De gamle udgaver vil givet være godt slidt rundt omkring, og de seneste års efterspørgsl efter dem vil være retningsvisende for anskaffelsen af samleudgaven lokalt

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 2006