Følsomhedens etik

Forfatteren gør op med forestillingen om at det moderne menneske har frigjort sig fra religiøse forestillinger og påviser at disse i høj grad findes - og udnyttes - i de mange New Age-baserede personlighedsudviklende kurser som bruges i erhvervslivet, og som har til formål at tilpasse det moderne menneske til erhvervslivets krav
Forfatteren gør op med forestillingen om at det moderne menneske har frigjort sig fra religiøse forestillinger og påviser at disse i høj grad findes - og udnyttes - i de mange New Age-baserede personlighedsudviklende kurser som bruges i erhvervslivet, og som har til formål at tilpasse det moderne menneske til erhvervslivets krav