Kulturmødets hermeneutik : en filosofisk analyse af kulturmødets forudsætninger

Af Anita Holm Riis (2013)
Kulturmødets forudsætninger ud fra et filosofisk perspektiv, hvor dialog og forståelse udgør de centrale begreber - med inddragelse af den tyske hermeneutiker Hans-Georg Gadamer og den amerikanske neopragmatist Richard Rorty
Kulturmødets forudsætninger ud fra et filosofisk perspektiv, hvor dialog og forståelse udgør de centrale begreber - med inddragelse af den tyske hermeneutiker Hans-Georg Gadamer og den amerikanske neopragmatist Richard Rorty

Anmeldelse: