Lille Claus og Store Claus (Ved Hanne Leth)

Lille Claus er klog og heldig. Han samler en formue. Store Claus må dø. Han er for misundelig og grådig
Serie: 
Serie: 
Lille Claus er klog og heldig. Han samler en formue. Store Claus må dø. Han er for misundelig og grådig