Lille Claus og Store Claus (Ved Hanne Leth)

Serie: 
Serie: 

Kort beskrivelse

Lille Claus er klog og heldig. Han samler en formue. Store Claus må dø. Han er for misundelig og grådig