Min ven Felix

Humoristisk fortælling i dagbogsform fra det gamle Romerrige på kejser Neros tid om Severus Livius Secundus, der er senatorsøn i grænselejren Germanica II og om hans gavtyvestreger og dramatiske oplevelser med vennen Felix
Humoristisk fortælling i dagbogsform fra det gamle Romerrige på kejser Neros tid om Severus Livius Secundus, der er senatorsøn i grænselejren Germanica II og om hans gavtyvestreger og dramatiske oplevelser med vennen Felix