On the move : lessons for the future from Nordic leaders

Karakteristik af ledelsesstilen i de nordiske lande, forklaret gennem teori, eksempler og 58 interviews med ledere fra hhv. Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige
Karakteristik af ledelsesstilen i de nordiske lande, forklaret gennem teori, eksempler og 58 interviews med ledere fra hhv. Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige