Digital produktion : deltagelse og læring

(2019)

Kort beskrivelse

Antologi der er blevet til på baggrund af et 2-årigt projekt "Elevernes egenproduktion og elevinddragelse" om skoleelevers digitale produktion som læringspraksis. 5 skoler og 800 elever deltog

Anmeldelse: