Marco Polos bog

Kort beskrivelse

Om Marco Polos (1254-1324) rejse igennem Asien til Kina fortalt med brug af direkte citater fra hans egen bog