En lille bog om viljen

Af Ole Thyssen (2019)

Kort beskrivelse

Bogen falder i to dele. Første del er en historisk rundtur fra antikkens dydsvilje, over renæssancens kraftvilje og til romantikkens livsvilje. I anden del opdeles forskellige viljer i livsvilje, handlingsvilje, modvilje - og fri eller ufri vilje