Videnskab og religion : foreningen af fornuft og ånd

Af Ken Wilber (2015)
Først defineres de magtkampe, der har pågået mellem videnskab og religion siden især oplysningstiden. Dernæst tidligere tiders forgæves forsøg på integration mellem de to. Til sidst foreslås - gennem egne, nye begrebsdefinitioner og erkendelsessystemer - hvordan man kan bane vej til fredelig sameksistens mellem videnskab og religion

Anmeldelse: