Gud

Serie: 
Tænkepauser : 29 ;
Serie: 
Tænkepauser : 29 ;

Kort beskrivelse

Diskuterer Guds eksistens i en række korte kapitler, der formår at komme omkring gudsbeviser, religionskritik, monoteisme/polyteisme, andre gudekredse end den kristne, teodicé-problemet og andre religionsfilosofisk relevante emner