Efterfølgelse

Om kaldet til at følge Jesus med en omtale af begreber som nåde, kald, lydighed, lidelse, bøn, fromhed, tro og vantro belyst ved en gennemgang af Bjergprædikenen og Jesu taler til apostlene