I disse dage fejres det, at det nu er 72 år siden, Danmark atter blev frit.