Nigger 1 og 2

Af Michael Strunge (2015)

Kort beskrivelse

To digtsamlinger begge direkte inspireret af den franske symbolist Arthur Rimbauds kritik af den vestlige verdens kultur, af industrialiseringen og enhver form for rationalisme. Digtene kredser omkring en tro på mennesket og dets sanser, snarere end en fremskridtstro i form af tillid til teknologien