Achton Friis: Arktiske jagter : dagbogsoptegnelser
Uddrag af dagbogsoptegnelser fra Danmark-ekspeditionen