Luderen fra Gomorra : roman

Science fiction-roman om et samfund, som år 4694 terransk standard tid er nød til at evakuere Terra p. g. a. forrykket økologisk balance, og hvor krop, intellekt og følelse holdes skarpt adskilt
Serie: 
Serie: