Orion over Assisi

Litterære og kritiske artikler og essays samt digte, for de flestes vedkommende oprindelig trykt i dagblade og tidsskrifter
Litterære og kritiske artikler og essays samt digte, for de flestes vedkommende oprindelig trykt i dagblade og tidsskrifter

Forlagets beskrivelse: