Omvendelse

Kort beskrivelse

Essays om det moderne menneskes frihedstrang og selviskhed kontra ægte hengivelse til troen. Hvornår er troen ægte? Hvad adskiller menneskets fascination af det guddommeligt æstetiske fra den egentlige selvopofrelse?