Duk-op-shops : pop up, midlertidige, mobile forretningskoncepter : bog-magasin. Vol 2.1, Dem der gør det muligt

Af Anine Thomsen (2017)
Præsentation af forretningskonceptet "duk-op-shop", der dækker over midlertidige eller mobile forretninger, happenings, oplevelsesindustrielle projekter eller lignende
Præsentation af forretningskonceptet "duk-op-shop", der dækker over midlertidige eller mobile forretninger, happenings, oplevelsesindustrielle projekter eller lignende