Gunnar Bomann: Tal og algebra med historisk tilgang. Bog 1, Elementer fra tallenes og algebraens historie

Forlagets beskrivelse: